MARA får regelbundna donationer av olika böcker och magasin. En naturlig följd av det är att vi samlar på oss en hel del dubbletter. Med det samarbete vi har med olika universitetsbibliotek världen över som också samlar och arkiverar material om assyrier, har vi på sistone skickat böcker och magasin till Harvard College Library och UCLA biblioteket i USA.

[Read more]

Tyvärr är denna artikel enbart tillgänglig på English.

Hjälp MARA att bli bättre. Ägna ett par minuter av din tid åt att svara på MARA’s enkät.  [Read more]

Tyvärr är denna artikel enbart tillgänglig på English.

Tyvärr är denna artikel enbart tillgänglig på English.

Tyvärr är denna artikel enbart tillgänglig på English.

Tyvärr är denna artikel enbart tillgänglig på English.

Tyvärr är denna artikel enbart tillgänglig på English.

Tyvärr är denna artikel enbart tillgänglig på English.

Tyvärr är denna artikel enbart tillgänglig på English.